De Vreedzame School

Als er ruzie is tussen kinderen, ligt het voor de hand dat de leerkracht tussen beiden komt en de boel sust. Op de Matthiasschool pakken we het iets anders aan. Hier zijn onze leerlingen de ‘vredestichters’. Het is een van de mooie facetten van De Vreedzame School.

Hoor- en wederhoor

De Vreedzame School is een pedagogisch programma waarmee kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens) en begrip hebben voor elkaar.

We leiden in De Vreedzame School oudere leerlingen op tot ‘mediatoren’ die bemiddelen bij conflicten tussen kinderen. Dat is een serieuze zaak. Je past hoor- en wederhoor toe, laat iedereen zijn zegje doen en stopt pas wanneer iedereen elkaar een hand heeft gegeven.

Gestructureerd aanpakken

Hun hele basisschooltijd – van groep 1 tot en met 8 – zijn kinderen gestructureerd bezig met De Vreedzame School, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Zo wordt in onze minimaatschappij het gedrag gevormd, waarmee kinderen kunnen uitgroeien tot actieve en betrokken burgers in de ‘grote maatschappij’.